Lessen 2024

Alle jeugdspelers krijgen het ganse jaar door een zeer gevarieerd programma waarin de nodige aandacht wordt gegeven aan elk individu. Het geheel bestaat uit lessen, trainingen, competities en over het ganse jaar.

Vanaf de tweede helft van maart tot half oktober zijn er voor alle junioren groepslessen voorzien bijna iedere zaterdag. De lessen/groepen zijn opgedeeld in sessies voor de startende golfer (Starters), al dan niet recreatieve (Birdies) of meer competitieve (Eagles) spelers en de gevorderde competitieve spelers (Tigers). Er is geen extra kost om deel te nemen aan de groepslessen en trainingen. Deze zijn inbegrepen in het junior lidgeld.

Vanaf half oktober tot eind maart worden er winter trainingen en -competities aangeboden voor de junioren met GC Kampenhout als homeclub. Eveneens zijn er extra trainingen voor de competitieve junioren voorzien op woensdag namiddag (buiten winter en zomervakantie). Hierop moet wel vooraf ingeschreven worden via de junior website.
De data van de lessen, trainingen en vervangende competities zijn steeds terug te vinden in de kalender. Er moet voor deze lessen niet op voorhand worden ingeschreven.

Starters

Vanaf 30 maart 2024 tot en met 19 oktober 2024 krijgen alle startende/jongere junioren wekelijks één uur les. In deze lessen legt de Pro de nadruk op het spelenderwijs aanleren van alle onderdelen van de golfsport.

Pro Alex
  • Starters-Birdies: 14:00u – 15:00u

Op sommige zaterdagen worden de lessen vervangen door een 9 holes competitie of Birdie wedstrijd. De les kan dan minmaal een half uur langer duren.


Birdies

De Birdies groep zijn de junioren die reeds hun GVB (R36) gehaald hebben en recreatief met golf bezig zijn. Doelstelling van deze groep is ieder jaar wat vooruitgang te boeken en spelerderwijs met oefeningen zo veel mogelijk plezier proberen te beleven aan de golfsport.

Pro John
  • Birdies: 14:00u – 15:00u

Girls

De Girls is een nieuwe trainingsgroep die in 2022 werd opgestart met de bedoeling de groeiende groep meisjes samen te houden en zich te laten ontwikkelen, individueel en als team. Hun trainingen zullen soms gecombineerd worden met de Starters en Birdies groep en meisjes. Meisjes die een hoger niveau nastreven kunnen bij de Girls groep blijven, maar krijgen dan ook de kans om door te stromen naar Eagles of Tigers.

Pro John & Alex
  • Girls: 14:00u – 15:00u

Eagles

De Eagles groep zijn net zoals de Birdies junioren die reeds hun GVB gehaald hebben maar deze junioren zijn gedreven om competief met golf bezig te zijn.

Doelstelling van deze groep is om jaarlijks grote vooruitgang te boeken en regelmatig mee te doen aan wedstrijden. De lessen zullen ook technischer zijn en er zal worden verwacht dat er regelmatig individueel geoefend wordt. . Pro John
  • Eagles-1: 15:00u – 16:30u

Tigers

De Tiger groep zijn de junioren met een betere hcp. Alle leeftijden kunnen hier deel van uitmaken. Het niveau van hun spel in combinatie met de leeftijd zijn belangrijk. Om te behoren tot de Tiger groep moet je golf handicap het toelaten om aan de federale wedstrijden deel te nemen of het potentieel hebben om in het kalenderjaar naar dit niveau te groeien. Tigers moeten eveneens GC Kampenhout als homeclub hebben.
We bereiden het Tiger team voor om op federaal niveau te spelen.

Pro Alex
  • Tigers : 15:00 – 16:30

De Tiger spelers krijgen een doorgedreven training met de bedoeling ze te laten doorgroeien als volwaardige junior vertegenwoordigers van onze club. De indeling gebeurt op basis van handicap bij start van het seizoen en wordt door de Pro’s en het Juniors Committee gemaakt. Zij bepalen ook eventuele wijzigingen tijdens het seizoen.

De voorbije jaren hebben we veel succes geboekt met het laten doorgroeien van jeugdspelers. Dit willen we graag verderzetten, maar dat eist engagement van zowel de speler als de ouders!
Van deze junioren wordt er tevens verwacht dat ze de club ook vertegenwoordigen in tal van interne en externe competities.

Conform de voorschriften van Golf Vlaanderen zullen deze Tigers en andere GV geselecteerden individueel opgevolgd worden aan de hand van een persoonlijke fiche.


Wintertrainingen / -lessen

Sinds enkele jaren proberen we in de mate van het mogelijke, dus als de winterse omstandigheden het ons toestaan, onze junioren verder te begeleiden in de ontwikkeling van hun golfspel. Zo houden we iedereen een beetje bij de leest en kunnen onze spelers zich voorbereiden op het volgende seizoen.

Pro Alex, John en aspirant of initiator
  • Starters & Birdies : 14:00 – 15:00
  • Eagles & Tigers : 15:00 – 16:00